- Viser Müllers dårlige dømmekraft

Biskop Bernt Eidsvig tror Müllers utspill blir et slag i luften.

Reagerer: - Müller har i fire år akseptert de konklusjoner som Roma har trukket på grunn av en tilståelse han kom med til nuntius, sier biskop Bernt Eidsvig.  Foto: KJELL A. OLSEN

Saken oppdateres.

I dag skriver Byavisa at Georg Müller mener han aldri har begått noe overgrep.

Den katolske biskopen Bernt Eidsvig, som er apostolisk administrator av Midt-Norge stift, mener overgrepet er bevist gjennom Müllers tilståelse til nuntius og en offisiell beskjed fra Troskongregasjonen.

- Hva tenker du om Georg Müllers uttalelser i Byavisa i dag?

- Det viser hans dårlige dømmekraft. Han har i fire år akseptert de konklusjoner som Roma har trukket på grunn av en tilståelse han kom med til nuntius, og så sier han nå at han ble mobbet vekk og at han ikke har gjort noe galt. Det er ikke et normalt menneske som ville tilstått et seksuelt overgrep mot en mindreårig hvis han ikke har gjort det. Troskongregasjonen har sett ut en offisiell beskjed om at han har tilstått, og det er bevis nok svart på hvitt for meg.

- Slag i luften

- Kommer saken opp igjen i Vatikanet?

- Jeg har hørt rykter om at han vil forsøke å rehabilitere seg juridisk, men hva han har tenkt til å gjøre, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke Vatikanet regner det som så viktig at de vil informere meg dersom noe har skjedd, og jeg tror uansett ikke noe har skjedd foreløpig

- Vil utspillet i Byavisen få konsekvenser?

- Jeg tror det blir et slag i luften, men det er en privat gjetning. Jeg kjenner ikke de momenter han vil anføre, sier Eidsvig.

Har ikke tillit

- Burde dere i den katolske kirke i Norge hørt mer direkte på Müller under prosessen?

- Jeg er ingen instans i denne saken.

- Men rent menneskelig, burde du hørt på hans versjon?

- Jeg synes synd på han, men jeg kan ikke si at jeg har tillit til han.

- Er det noe av det som kommer frem i Byavisa i dag som du reagerer på, for eksempel at han holder gudstjenester og er en «fri» mann?

- Nei, dette skjedde jo for 25 år siden, vi kan jo ikke stenge ham inne. Og jeg tror heller ikke at han utgjør noen fare.

Ikke overrasket

- Hvordan tror du det norske katolske miljøet vil reagere på dette?

- Det er vanskelig å si. Det er klart at han ikke har den høyeste tillit i utgangspunktet, og jeg ser ikke hvordan denne saken skal kunne tilføre ny tillit, men da snakker jeg for meg selv.

- Er folk overrasket?

- Nei, jeg tror ikke det.

- Müller hevder du har forrådt han?

- Jeg kan ikke skjønne hva det skulle være. Tillitsbruddet kommer vel fra hans side overfor den personen han har misbrukt og som han har innrømmet å ha misbrukt. At jeg tror på den som har blitt misbrukt, er ikke forræderi, sier Eidsvig.

Adresseavisen har forsøkt å kontakte Müller via hans ordensbrødre i Tyskland, uten å lykkes med det. Adresseavisen har også tidligere gjentatte ganger forsøkt å få Müller i tale.

På forsiden nå