Barnevernsaken i Orkdal havner i retten

Orkdal kommune er stevnet for retten etter oppsigelsen av barnevernansatt Wenche Gjønnes.

  Foto: OLE MARTIN WOLD, Adresseavisen

Saken oppdateres.

I stevningen LOs juridiske kontor i Midt-Norge har tatt ut skriver advokat Karl Inge Rotmo at Gjønnes «er gjort til syndebukk for unnlatelser og svikt som befinner seg på et helt annet plan».

Det var Avisa Sør-Trøndelag som omtalte saken først.

- I strid med loven

10. juni ble Wenche Gjønnes, som både har vært ansatt på leder- og saksbehandlernivå i barnevernet i Orkdal, oppsagt av kommunen etter å ha uttalt seg i lokalavisen ved to anledninger om situasjonen i barnevernet. Gjønnes ble tilbudt 230 000 kroner av kommunen for å fratre selv. Da hun ikke ønsket det, bestemte kommunen seg for å si henne opp.

- Etter at Gjønnes ga uttrykk for situasjonen offentlig mente kommunen at hun hadde opptrådt illojalt, og at de derfor ikke har tillit til henne lenger. Oppsigelsen er en ulovlig gjengjeldelse i strid med lovens vern for varslere. Vi mener at Gjønnes har varslet på en forsvarlig og lovlig måte, sier advokat Rotmo til adressa.no.

Møtt med sanksjoner

I det ene medieoppslaget mente Gjønnes at Orkdal kommunes versjon i referatsaken, var usann. Hun skal ha varslet sin overordnede om dette allerede i oktober 2012. Gjønnes skrev også et leserinnlegg fordi hun mente rådmannens rapport om situasjonen i barnevernet ikke ga et riktig bilde. Alle kommunestyrerepresentantene fikk kopi av skrivet.

- Gjønnes tok dette opp med lederen sin i oktober 2012. I stedet for at Orkdal kommune håndterte det som en varslersak, ble hun møtt med advarsel om oppsigelse. Hun er ikke alene om å varsle om kritikkverdige forhold i barnevernssaken, og de andre ble også møtt med sanksjoner, sier Rotmo til adressa.no.

Referatsaken står sentralt

Nå som saken havner i retten vil det bli en inngående gjennomgang av sentrale punkter i den såkalte barnevernsaken i Orkdal, skriver avisa-st.no. Ifølge LO-advokat Rotmo vil offentligheten normalt få innsyn i sakens helhet, og den tidligere omtalte referatsaken vil stå sentralt i rettsaken.

- Arbeidsmiljøloven krever at en oppsigelse er saklig. Gjønnes har fulgt lovverket og kommunens interne varslingsrutiner ved å ta det opp internt før hun gikk ut offentlig, sier advokaten.

Svekket varsleres rettssikkerhet

Rotmo skriver i stevningen at oppsigelsen er en avledningsmanøver for å ta bort oppmerksomheten fra sakens kjerne. Til lokalavisen sier han at det handler om hvordan Orkdal kommune gjennom eget regelverk har forpliktet seg til å håndtere varslersaker.

Assisterende rådmann Steinar Gaustad bekrefter at stevningen er mottatt, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

På forsiden nå