Medisinering i hjemmet

Hjemmetjenesten i Bjugn går nå i gang med å teste ut dispensere og multidoseposer for å drive sikrere medisinering til brukere som bor hjemme.

Eldre mennesker tar gjerne flere medisiner og til ulike tidspunkt. Alderdom og demens kan gjøre dette vanskelig å administrere. Derfor testes ny teknologi ut som kan hjelpe.  Foto: SCANPIX, NTB scanpix

– Det er snakk om små bokser (dispensere) som vi kombinerer med ferdigpakket medisin fra vårt lokale Apotek1, forteller Turid Berg Mandal i Bjugn kommune til gemini.no.