Stor økning i kreft som kan forebygges

Antall nordmenn som får kreft stiger stadig. De kreftformene som øker mest er også de som er lettest å unngå: føflekkreft og lungekreft.

Saken oppdateres.

30.099 nordmenn fikk kreft i 2012, viser ferske tall fra Kreftregisteret. Kreftraten er doblet siden man begynte å føre statistikk for 60 år siden.

– Der hvor vi har størst økning i forekomsten er lungekreft og føflekkreft, sier direktør Giske Ursin, som la fra kreftstatistikken tirsdag. Hun påpeker at det finnes to enkle råd:

– Det første er: Ikke begynn å røyke, og hvis du røyker, så slutt. Det andre er å unngå overdreven soling, sier Ursin til NTB.

Over 1700

Statistikerne i Kreftregisteret mener vi får best bilde av situasjonen ved å sammenligne femårsperioder, ikke år for år. Da viser tallene at forekomsten av føflekkreft har økt med 18,7 prosent for kvinner i de fem årene til og med 2012, sammenlignet med årene 2003-2007. Blant menn er økningen på 26,6 prosent.

Årlig får over 1.700 nordmenn føflekkreft.

– Det er ikke alle krefttyper som det kan gjøres noe med, men akkurat denne kan vi jobbe imot. Ni av ti tilfeller av hudkreft har sammenheng med UV-stråling. I gjennomsnitt dør én person hver eneste dag i Norge som følge av hudkreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Foreningen vil skape blest om «føflekksjekkedagen» 14. mai, kalt Euromelanomaday. Da deltar hudleger i en dugnad for å sjekke om folks føflekker er ondartede.

Mye lungekreft

Også lungekrefttallene er historisk høye. Denne sykdommen sto for nesten 10 prosent av alle krefttilfeller i 2012, og 20 prosent av kreftdødsfallene. Til sammen 2.902 personer fikk lungekreft dette året.

Den gode nyheten her er at færre yngre blir rammet, men reduksjonen er ikke så stor. Overlege Tom Kristian Grimsrud ved Kreftregisteret innrømmer at han hadde håpet å se en større effekt av at det er færre røykere nå enn før.

– Jeg går og venter på en nedgang, og jeg synes det er trist at vi ikke ser det ennå, sier han.

Men han påpeker at den store økningen i krefttypen finnes blant de godt voksne som har røykt i mange tiår.

Ekspertene anslår at 80 prosent av lungekrefttilfellene kunne VÆRT unngått ved å kutte ut røyken.

Den ferske statistikken viser også at det er flere som overlever en kreftsykdom. I 2012 var det nesten 225.000 personer som hadde fått en kreftdiagnose som var i live. 

På forsiden nå