Tran gir flere beinbrudd

Forskerne tror det nesten ikke selv: Tran gir dårligere beinmasse og større fare for beinbrudd.

Saken oppdateres.

De hadde forventet å bevise trans positive virkning på beinmasse og beinskjørhet. I stedet viser et ferskt NTNU-studie motsatt effekt: Inntak av tran svekker beinmassen.

TV-ADRESSA: Benskjør av tran

- Dette er et mytesprengende funn. De som tok tran daglig i oppveksten har mer enn dobbelt så stor fare for å utvikle osteoporose, beinskjørhet, enn de som ikke tok tran, sier førsteamanuensis ved NTNU og lege Siri Forsmo. Hun mener funnet er paradoksalt, fordi man i mange år har anbefalt tran for en god beinhelse.

- Jeg ble veldig overrasket. Vi har jo trodd at tran var så sunt, sier Forsmo.

Trodde det var feil

Siden 1800-tallet har nordmenn tvunget i seg den illesmakende fiskeoljen for å holde seg frisk som en fisk. Medisinstudent Sigurd Kjørstad Fjeldbo ville i sin hovedoppgave vise hvor god effekt tran har på eldre kvinners beinmasse. Slik ble det altså ikke. Først gjennomgikk han svar og data fra 2500 kvinner i alderen 50 til 65 år, som hadde deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2) samt en oppfølgingsstudie i 2001.

Det uventede resultatet - at det å ta tran i oppveksten har gitt kvinnene dårligere beinmasse - gjorde at utvalget ble utvidet. For Fjeldbo og Siri Forsmo som hans veileder, trodde først funnene var feil. Dermed baserer undersøkelsen seg nå på et enda større utvalg, faktisk hele 3000 nordtrønderske kvinner i alderen 50 til 70 år. Og konklusjonen er entydig:

- Det er en helt klar sammenheng mellom hvor ofte kvinnene har tatt tran i oppveksten og hvor lav beintetthet de har. Jo oftere de har tatt tran, jo dårligere beinmasse. De som aldri hadde tatt tran hadde betydelig større beintetthet enn de andre, sier Fjeldbo og Forsmo.

Hele 90 prosent av de spurte kvinnene hadde tatt tran enten uregelmessig, kun om vinteren eller daglig hele året.

For mye A-vitamin

Forklaringen antas å ligge i det høye innholdet av A-vitamin i tran produsert før 2001. Selv om tran inneholder D-vitamin, som er gunstig for oppbygningen av beinstrukturen, ser det ut til at dét ikke hjelper.

- D-vitaminet hjelper kroppen å ta opp kalsium som er viktig for styrking av skjelettet. Men vi antar at for mye A-vitamin konkurrerer ut D-vitaminet slik at det ikke virker som det skal, sier Forsmo som understreker at det er mye man ikke vet om årsakssammenhengene.

Før mengdereduksjonen av A-vitamin i 2001 inneholdt en dagsdose på 5 ml Møllers tran 1000 mikrogram A-vitamin; 140 prosent av anbefalt daglig dose. Med tanke på at norsk og nordisk kost generelt er rik på dette vitaminet, blant annet via melk, egg og fet fisk, er det ikke vanskelig å forstå at mange har fått i seg betydelig mer A-vitamin enn anbefalt.

Forsmo mener det høye A-vitamininntaket gjennom tran, kan være en medvirkende årsak til at Norge er på verdenstoppen i beinskjørhet. Ifølge Helsenytt rammes 9000 mennesker av lårhalsbrudd her i landet hvert år. 14.000-15.000 voksne får brudd i håndledd eller underarm, og et stort, ukjent antall pasienter får smertefulle brudd i ryggvirvlene.

Vil ikke advare

- Vi har ikke studert forekomsten av beinbrudd blant dem vi har undersøkt. Men dårligere beinmasse vil gjøre at beinet brekker lettere, sier Forsmo.

Men til tross for funnene: Forskerne vil på ingen måte advare mot å ta tran, særlig ikke etter at mengden A-vitamin er redusert til 250 mikrogram per 5 ml.

- Vi advarer ikke. Tran har mange positive virkninger på kroppen, blant annet med fettsyrer som er godt mot hjerte- og karsykdommer, sier Forsmo.

 
På forsiden nå