- Sykepleiere er så samvittighetsfulle og lojale at de sjelden sier fra. Men dette var dråpen, sier Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital.

I overkant av 4000 sykepleiere jobber ved St. Olav. Nå er det mye som tyder på at yrkesgruppen har fått nok av å løpe i korridorene ved sykehuset. De siste dagene har flere gått ut og advart mot nye effektiviseringstiltak, lansert gjennom prosjektet som ser på ressursbruken i sykepleietjenesten. Ved Sykepleierforbundets lokaler i sykehusets nabolag, er dette en krevende sak.

Halvere rapporteringstiden

Årsaken til reaksjonene er forslaget om å effektivisere vaktbyttene mellom sykepleiere, og halvere rapporteringstiden mellom vaktlagene. Det kvarteret som spares inn i arbeidstiden, skal samles opp, og vil bety flere arbeidsdager for sykepleierne. Samtidig blir det kortere tid til å overføre informasjon om pasientene.

- Dette berører alle sykepleierne ved sykehuset, og det kan gå utover pasientsikkerheten og sykepleiernes arbeidsforhold, sier Grip.

Etter at saken ble omtalt i Adresseavisen, har fagforeningen fått mange henvendelser fra medlemmer og plasstillitsvalgte.

- De er frustrerte og forteller om en arbeidshverdag som er kjempeutfordrende å stå i. De slites hele tiden mellom faglige vurderinger og krav til effektivisering. De vet at det de faglig sett burde gjøre, har de ikke tid til, og at det de bruker av ekstra tid på en pasient, går utover en annen pasient, sier Grip.

- Samtidig vegrer mange seg for å si fra. Sykepleierne setter alltid pasienten først, og er redd for å spre noen oppfatning om at det er utrygt å være på sykehuset. Men hvis vi skal gi god pasientbehandling, så må også arbeidsforholdene være gode, sier Gro Lillebø, hovedtillitsvalgt ved St. Olav.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Sykepleierne er bekymret, slitne og frustrerte

Mister motivasjonen

- Men er det ikke mulig å effektivisere sykepleietjenesten?

- Vi er gjerne med på å se etter smarte måter å utvikle sykepleietjenesten på. Men vi er ikke med på å gjøre det ut fra en økonomisk motivasjon, hvor målet er å kutte kostnader. Endringer må ha et faglig utgangspunkt, og så kan en se om det medfører en økonomisk gevinst, sier Grip.

Han mener det er problematisk hvis dette blir innført uten at ledere på laveste nivå får mulighet til å vurdere hvilke ordninger som passer best på sine avdelinger og seksjoner.

- Som tillitsvalgt ser jeg at dette er noe ledelsen gjør med ryggen mot veggen, fordi våre budsjetter er for stramme. Men jeg mener de har valgt en ugrei måte å spare penger på. Så lurer jeg på hva de skal gjøre neste år, når det da skal kuttes, sier Grip.

De tillitsvalgte viser til at St. Olav nå nærmer seg 100 prosent belegg på sengepostene, og at det fører til en langt mer krevende hverdag for de ansatte. Samtidig har de siste ti årene vært preget av kutt og effektivisering, og mange ansatte signaliserer at de er i ferd med å miste motivasjonen.

- Man erfarer at man er med og effektiviserer og driver sykehuset for litt mindre penger enn året før, og det eneste du får i premie er enda mindre penger til neste år, sier Grip.

De legger heller ikke skjul på at det er sterke reaksjoner på at sykepleierne kan bli tvunget til flere arbeidsdager som følge av at vaktene kuttes med et kvarter.

- Sykepleiere jobber turnus, og fordi det er en helsemessig belastning, er det krav om kompenserende hvile. Hvis sykepleierne må gå oftere på jobb, så mister de deler av denne hvilen som de trenger for å kunne klare å gå i turnus. Samtidig fravikes det bærende prinsippet om fem dagers arbeidsuke, påpeker Lillebø.

- Vi er ikke engler

Ute blant folk har sykepleierne en solid heiagjeng:

«Stakkars folk. De blir «tyna» til det siste! Noe bør gjøres, for vi er helt avhengig av disse englene. Beundrer dem», skriver en på Facebook.

«Ledelsen burde skamme seg, eller prøve å være sykepleier i et par dager selv! Som pasient på en avdeling på St. Olav i snart et halvt år, har jeg sett hvor travelt og hektisk det er på en avdeling. Sykepleierne her gjør en fantastisk jobb», skriver en annen.

«La sykepleierne, samfunnets engler få rom, tid og seriøs lønn for det unike, flotte og utrolig viktige arbeidet de gjør. Hva skulle vi vel gjort uten dem?» spør en tredje. Og får svar fra en sykepleier:

«På vegne av standen: Takk for støtte. Må dog korrigere deg på en ting. Vi er ikke engler. Vi er mennesker. Av kjøtt og blod med søvnbehov og bein som blir slitne, og med familie og sosialt liv som trenger tid. Det er akkurat der det går galt. Vi er like lite magiske og selvutslettende vi som alle andre norske arbeidstakere».

Mer tid til pasientene

Sykehusdirektør Nils Kvernmo er godt kjent med sykepleiernes gode renommé blant folk. I en brukerundersøkelse for noen år siden, var det sykepleierne som fikk best tilbakemelding. Som sykehusdirektør må han imidlertid forholde seg til effektivisering og omstilling. Samtidig viser en kartlegging ved sykehuset at ressursbruken i sykepleietjenesten er ulik i avdelingene. Han påpeker at ved 49 av 105 klinikker er rapporteringstiden allerede halvert fra 30 til 15 minutter.

foto

- Utgangspunktet vårt er å se på om det går an å få en mer rettferdig fordeling av ressursene og en bedre utnyttelse av ressursene til beste for pasientene. Det er bestillingen fra styret. Dette er ikke et innsparingstiltak, men et tiltak for å utnytte arbeidstiden bedre for pasientene. Vi vil se på alt som stjeler tid fra pasientene, om det for eksempel er mulig å flytte mer tid fra møter og rapportering til direkte pasientbehandling, sier Kvernmo som avviser at dette vil gå utover pasientsikkerheten.

Han avviser også at det allerede er bestemt å halvere rapporteringstiden ved alle avdelinger.

- Det er ikke tatt stilling til om vi skal innføre en fast regel på sykehuset. Det vi ser på er overlappingstiden mellom kveld og natt, og mellom natt og dag. Det er ikke snakk om at sykepleiere skal arbeide mer, men at de kan arbeide på en annen måte. Men jeg forstår frustrasjonen blant sykepleierne, og jeg opplever at reaksjonene som kommer nå er en generell bekymring for arbeidssituasjonen, sier Kvernmo.

Sykepleierforbundet etterlyser nå en politisk debatt om helseforetakenes trange økonomiske rammer, og mener dette bør bli et tema i valgkampen. SV tar stafettpinnen, og stiller helseminister Bent Høie spørsmål om hva han vil gjøre konkret for å ivareta pasientsikkerheten og de ansattes rettigheter.

foto
Bekymret: - Dette kan gå utover pasientsikkerheten, sier Kenneth Sandmo Grip , hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund om forslaget om å kutte rapporteringstiden ved vaktbytte med 15 minutter. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen