Passer du på å lade bilen, er det tre–fire ganger billigere å kjøre på strøm enn en bensin- eller dieselbil. Samtidig reduserer du de skadelige utslippene.

- Problemet er at ikke alle sørger for å lade batteriene. En plug in hybrid har ikke større rekkevidde enn tre–fem mil. Men til bykjøring kan det være nok, sier Bjørn Ove Berthelsen sjefingeniør Klima og samfunn, Miljøenheten i Trondheim kommune.

Han understreker at han på ingen måte er motstander av ladbare hybrider, som er blitt mer populære enn elbiler. Det viser antall nyregistreringer. Men ladbare hybrider har ofte et forbruk som er to–tre ganger høyere enn oppgitt fra fabrikken. En plug in hybrid veier mer enn en bensin- eller dieselbil på grunn av batteripakken. Og når bilen ikke kan kjøre på strøm, øker drivstofforbruket og følgelig klimagassutslippene.

Sparer 100 000 i avgift

En ladbar hybrid koster gjerne 90 000–100 000 kroner mindre enn en tilsvarende bensin- eller dieselbil på grunn av lavere avgifter. I statsbudsjett for 2017 er det foreslått ytterligere avgiftslettelser. I 2007 ble avgiftene på dieselbiler satt ned fordi man trodde dieselbiler forurenset mindre enn bensinbiler. Men så fant forskerne ut at diesel forurenser mer lokalt enn bensin og økte avgiftene. Nå synker salget av dieselbiler.

Norge har en gammel bilpark der gjennomsnittsalderen er 10,5 år. Uansett motorutrustning bruker nye biler mindre drivstoff og forurenser mindre. Sjefingeniør Berthelsen tror flere ladbare hybrider kan gi færre biler totalt per husstand. Mange elbileiere har en bensin- eller dieselbil i tillegg de bruker på lengre turer.

Gavepakke fra staten

Adm.dir. Tom Jensen i Sparebank1 Bilplan AS sier at plug in hybrid kan være en gavepakke fra staten, vel å merke om bilen brukes riktig. På et frokostmøte i regi av Næringsforeningen i Trondheim onsdag fortalte han om mulige fordeler ved kjøp og bruk av ladbar hybrid

Det finnes i dag 128 forskjellige bilmodeller av plug in hybrid, og det flere kommer. Jensen har satt opp et regnestykke for en Mercedes-Benz GLC, som leveres med dieselmotor, bensinmotor og plug in hybrid. Dieselutgaven koster fra 607 600 kroner, bensinversjonen 631 300, mens den ladbare hybriden kommer seg på 566 000 kroner, levert Trondheim.

Passer man på å lade, har plug in hybrid de klart laveste kostnadene per kjørte mil og slipper også ut mye mindre CO₂.

Spar 5000 i året

- Staten har lagt til rette for at folk skal kjøre miljøvennlige biler. Likevel er den enkeltes kjøreadferd viktig. Vårt regnestykke viser at du kan spare 5000 kroner i året på å kjøre mest mulig fornuftig om du har en årlig kjørelengde på 15 000 km, sier Tom Jensen.

Han anbefaler å lade bilen ved småkjøring. Da oppnår du lavere kostnader og mindre skadelige utslipp.

- Det er fire–fem ganger billigere å kjøre på strøm sammenlignet med om bilen går på bensin eller diesel. En dieselbil er for øvrig billigere i drift enn en bensinbil.

- Hva råder du folk til å kjøpe?

- Bor du i en by, har mye småkjøring og har tilgang på strøm, velg plug in hybrid. Har du mye og mest langkjøring, bør du vurdere diesel sett i forhold til driftskostnaden.

Øker rekkevidden

Jensen legger til at utfordringen til myndighetene er at man ikke vet hvordan folk bruker bilen. For en elbil er det enkelt, den går kun på strøm. Nå kommer flere elbiler med økt rekkevidde. Det vil igjen kunne øke salget. Samtidig er det grunn til å anta at det i fremtiden kommer plug in hybrider med større rekkevidde på strøm.

- Men den største utfordringen er at vi har en så gammel bilpark, understreker han.

- Hva bør vi tenke over ved valg av bil?

- Sjekk fire ting som påvirker lommeboken din og utslippet av miljøgasser. 1. Finansiering. Pris på bilen og verditap. 2. Forsikring. 3. Servicekostnader. 4. Hvilket kjøremønster du har.

Må bevisstgjøres

Sjefingeniør Bjørn Ove Berthelsen mener folk må bevisstgjøres rundt det å lade hybridbilen.

- Noen er flinke, andre bryr seg ikke. De har likevel spart så mye på å kjøpe ladbar hybrid at da spiller ikke noen tusenlapper fra eller til noen rolle. Men for miljøets del er det av stor betydning, sier han.

Onde tunger vil ha det til at en del kjøpere av ladbare hybrider ikke gidder å ta med seg ladekabelen hjem fra forhandleren fordi den bare tar opp plass i bagasjerommet og garasjen.

Innen 2020 er det forventet nærmere 13 000 plug in hybrider i Trondheim. Disse bilene bør ifølge Berthelsen halvparten av tiden gå på strøm om man skal nå Trondheims klimamål. I mai ble det i Trondheim solgt flere ladbare hybrider enn elbiler.

- Ved å kjøpe ladbar hybrid, får du en gavepakke fra staten. Forbrukeren sparer penger og skadelige utslipp reduseres. Lades ikke bilen, øker forbruket og forurensingen, og da når vi ikke klimamålet, sier Berthelsen.

foto
Gammel bilpark: I Norge er gjennomsnittsalderen på bilparken 10,5 år. Adm.dir. Tom Jensen i Sparebank1 Bilplan AS sier det er viktig å få skiftet ut de gamle bilene, som både bruker mer drivstoff og forurenser mer enn nye biler. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Ladbar: - Bor du i by, har mye småkjøring og har tilgang på strøm, velg plug in hybrid, er rådet fra Tom Jensen adm.dir. i Sparebank1 Bilpan AS. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Tenk miljø: - En plug in hybrid har ikke større rekkevidde enn tre–fem mil. Men til bykjøring kan det være nok, sier Bjørn Ove Berthelsen sjefingeniør Klima og samfunn, Miljøenheten i Trondheim kommune. Foto: Mariann Dybdahl