En ny rådmann skal konstitueres i Leksvik fordi den sittende rådmannen, Kai Terje Dretvik, etter alt å dømme skal få permisjon med lønn ut 2017.

- Det skal bli spennende. Da de kom frem til dette, var jeg positiv, sier rådmann Vigdis Bolås.

Hun legger til:

- Det er et godt samarbeid mellom politikerne, ansatte og de i administrasjonen i de to kommunene. Vi har allerede fellesnemnda der politikere fra begge kommuner sitter og jeg er prosjektleder der, så for meg kjennes dette naturlig, sier Bolås.

Formelt legges saken frem for Leksvik- og Rissa-politikerne torsdag i de to kommunestyremøtene. Da behandles også permisjonssøknaden til den sittende rådmannen. Den er allerede godkjent i formannskapet i Leksvik, mot noen stemmer.

Bolås sier de vil vurdere å få på plass en assisterende rådmann i hver kommune.

Les også: Leksvik-ordfører opp nesten 40 prosent i lønn på tre år

Kritikk fra tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Leksvik, Audgunn Nilsen, reagerer på prosessen rundt rådmann Dretviks permisjon og rundt konstituering av ny rådmann.

- Vi fikk ingen informasjon før permisjonen var ute i media, og det synes vi er veldig uheldig. Vi reagerer på prosessen rundt dette, sier Nilsen.

Utgangspunktet for hele saken er en omstridt avtale som ble inngått med rådmann Dretvik sommeren 2015. Den skapte stor uro innad i kommunen, og førte til den permisjonen som han nå, etter alt å dømme, vil få innvilget av kommunestyret torsdag.

- Vi skal informeres så tidlig som mulig, og vi vet at rådmann i Rissa fikk informasjon allerede i mai i år. Da synes vi det er for sent at vi får informasjon samtidig som pressemeldingen går ut. Vi trenger mer åpenhet, sier Nilsen.

Hun forteller om uro i organisasjonen: – Lite informasjon gir lite trygghet til de ansatte, sier hovedtillitsvalgt, som representerer 185 yrkesaktive medlemmer i Leksvik.

Ordfører Saghaug svarer på kritikken:

- Det har vært en hektisk prosess, og jeg har forsøkt å informere så godt jeg kan. Vi skal ha et nytt møte med tillitsvalgte igjen så fort som mulige. Dette er en konstituering, og det er en litt annen prosess enn en tilsetting. Jeg har gjort så godt jeg kan, sier Saghaug.

Les også: - Politikere burde ikke ansette kommuneadvokat

Behandlet i kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen i Leksvik har ennå ikke tatt stilling til om feil i saksbehandlingen får noen konsekvenser for den tidligere politiske toppledelsen i kommunen. Daværende ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) signerte den omstridte avtalen. Kontrollkomiteen behandlet mandag spørsmålet om lønns- og arbeidsvilkår for Dretvik etter at kommunen blir slått sammen med Rissa fra 2018.

Leder i komiteen, Torkil Berg (Ap), slår fast at toppledelsen i den forrige perioden gikk ut over fullmaktene sine. I mandagens møte fikk kontrollkomiteen en orientering fra dagens ordfører, administrasjonsutvalget og både dagens leder og den forrige lederen av politisk forhandlingsutvalg. Komiteen har fått bekreftet at politisk forhandlingsutvalg ikke deltok i forhandlingene med rådmannen slik reglene i kommunen tilsier.

Kontrollkomiteen behandler spørsmålet på nytt torsdag 22. september.

foto
Dagens toppledelse i Leksvik, ved ordfører Steinar Saghaug (H) og varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp), må nå rydde opp etter at tidligere toppledelse inngikk en svært omstridt avtale med rådmannen. Foto: RICHARD SAGEN