Adresseavisen har omtalt ordførerens relasjon til tidligere Ap-kommunalråd, nå daglig leder i Rotvoll Eiendom, Aase Sætran.

Det fikk ordføreren til selv å be om en habilitetsvurdering, og saken var oppe i formannskapet tirsdag. I et brev til bystyresekretariatet og kommuneadvokaten viser ordføreren til en kommentarartikkel i Adresseavisen 15. juni. Der står det blant annet at Ottervik er «nær venn» med Aase Sætran og at det er snakk om «sterke personlige private forhold».

Adresseavisen har fått innsyn i Ottervik sitt brev til kommuneadvokaten. Hun skriver:

«På bakgrunn av denne påstanden satt fram i media ber jeg om vurdering knyttet til min habilitet i saker knyttet til Rotvoll Eiendom A/S hvor Sætran er ansatt som daglig leder og Prima A/S hvor hun er styreleder oppnevnt av Trondheim kommune.»

Ber om vurdering

Videre i brevet beskriver Ottervik forholdet til Sætran:

«Sætran og undertegnede kjenner hverandre fra Arbeiderpartiet og som medlemmer i bystyret siden 1999. Sætran var gruppeleder i Arbeiderpartiet en periode fram til 2011, da hun gikk ut av bystyret. Hun har ikke deltatt i møter i Arbeiderpartiet etter at hun sluttet i bystyret i 2011. Vi jobbet sammen over mange år, og kjenner hverandre godt. Jeg ble også invitert til hennes 50 årsdag og bryllup sammen med en rekke andre kollegaer og ledere i AP for noen år tilbake. Ut over dette møter jeg henne i rollen som daglig leder i firmaet hun er ansatt i og som styreleder i Prima A/S. Det siste året har jeg hatt tre møter med henne, to knyttet til hennes rolle som styreleder i Prima A/S (blant annet generalforsamling) og et møte angående busstrasé øst gjennom hennes rolle som daglig leder. Vi har ingen familiær omgang og liten felles omgangskrets for øvrig. I større arrangementer hvor det er mange fra næringslivet er vi av og til begge til stede,» skriver Ottervik.

Les også: - Sterke interesser vil det annerledes, men politikerne bør lytte til byplansjefen

Ikke automatisk inhabil

Kommuneadvokaten konkluderer blant annet slik: «I utgangspunktet er kommuneadvokaten – om enn under noe tvil – kommet til at det beskrevne relasjonen ikke innebærer at ordfører «automatisk» er inhabil. Vennskapet som beskrives er ikke nært nok. Om hun vil anses inhabil i en konkret sak vil bero på saken, beslutningsorganet og relasjonen på det tidspunkt.»

Det er uansett organet selv, altså formannskapet, som fatter en endelig beslutning når det gjelder om en representant er inhabil. Sissel Trønsdal (Ap) var setteordfører for Rita Ottervik da saken ble tatt opp i formannskapet tirsdag. Hun avsluttet med å spørre:

- Er det noen som har innsigelser i denne saken?

Ingen tok ordet, og dermed fortsatte Trønsdal:

- Nei. Dermed anses hun habil.

Les også: - Dramatisk for oss, sier utbygger

- Grei avklaring

Ottervik synes kommuneadvokatens avklaring er ryddig og grei.

- Jeg er ikke overrasket. Det er flere andre som har bedt om sin habilitet vurdert i lignende saker, og som har blitt vurdert habil, sier Ottervik.

- Hva tror du kommuneadvokaten mener med «under noe tvil»?

- Det må du nesten spørre kommuneadvokaten om, men i slike saker utøver de skjønn, og da er det vanlig å ta forbehold, sier Ottervik.

Kommuneadvokaten hadde onsdag ikke anledning til å kommentere dette. Aase Sætran kommenterer saken i en sms:

- Ordførerens beskrivelse er korrekt. Jeg oppfatter ikke vårt forhold som en nær personlig relasjon, skriver Sætran.

Les også: «Tidligere politikere i nye roller bør kanskje trå litt forsiktig her»

Bråk i Trondheim Havn

Utgangspunktet for kommentarartikkelen i Adresseavisen som Ottervik reagerte på, var bråket i Trondheim Havn. Kommentator Harry Tiller skrev blant annet:

«Den nå avgåtte styrelederen i Trondheim Havn er gift med Aase Sætran som er daglig leder i Rotvoll Eiendom, et selskap som står bak planlagt utbygging av store boligområder på østsiden av byen. Den samme Sætran var tidligere Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret i en årrekke, og nær venn av ordfører Rita Ottervik.»

Les også: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik