Jeg oppdaget nylig en kul i brystet, og etter en konsultasjon hos fastlegen ble jeg henvist til sykehuset. Kulen gjør meg veldig engstelig. Mamma har hatt brystkreft tidligere, og nå frykter jeg å være rammet selv. Det er flere uker siden legen sendte henvisningen til sykehuset. Hvor lenge må jeg vente for å få undersøkelse og behandling?

Paseintombud Elin Hagerup svarer: Det er leit å høre at du har ventet så lenge på tilbakemelding fra sykehuset. Slik skal det ikke være – verken om du er henvist på ordinær måte, eller til et pakkeforløp for kreft. Jeg skal forklare forskjellen, og gi svar på hvordan du bør gå frem for å få fortgang på dette.

1. Vanlig henvisningDet skal aldri ta mer enn 10 dager fra henvisningen er sendt, til pasienten får svar fra sykehuset. Dette er fastslått i Pasient- og brukerrettighetsloven §2-2. Svaret fra sykehuset skal forklare om du har rett til nødvendig helsehjelp. Har du det, skal du samtidig få et tidspunkt for utredning eller behandling. Pasienter har rett til nødvendig helsehjelp dersom det er mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom.

2. Pakkeforløp for kreftNår det gjelder mistanke om kreft, er saken litt annerledes. Det er nemlig utviklet egne pakkeforløp for kreftområdet. Hensikten er å sørge for rask diagnostikk og behandling, slik at pasienten får mer forutsigbarhet og trygghet. Vår erfaring er at sykehusene strekker seg langt for å følge opp pasientene som blir henvist til et pakkeforløp.

Hvis fastlegen mistenker brystkreft, skal han umiddelbart sende deg til pakkeforløpet for denne kreftformen. Du skal dessuten få en begrunnelse for mistanken, og informasjon om hva som skjer videre.

Ta kontakt med fastlegen igjenDet virker ikke som om legen din har sendt deg til et pakkeforløp for kreft. Vår erfaring er nemlig at sykehuset tar disse henvisningene på største alvor. Kanskje mener fastlegen din at det ikke er grunn til å tro at du har kreft. Selv om du er helt frisk, er det imidlertid viktig at du får avkreftet din egen mistanke så fort som mulig. Du skal ikke gå rundt og være redd.

Derfor mener jeg at du bør ta kontakt med fastlegen din på nytt. Spør om han har sendt vanlig henvisning, eller merket den spesielt med pakkeforløp for brystkreft. Hvis fastlegen har gjort alt riktig, er det på høy tid å purre på sykehuset. Dette skal fastlegen din gjøre for deg.

Har du flere spørsmål? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Hilsen Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag

Har du lyst til å lese hva andre har spurt om? Da finner du det her.

Spørsmål kan sendes til: st@pasientogbrukerombudet.no