24 avskiltinger og ni anmeldelser i storkontroll på Sandmoen

foto