Setter i gang omfattende granskning av matkjeder og -leverandører