- Vi har brukt over 20 millioner. Det kan utvikle seg til å bli et problem for oss

foto