- Det eneste som kan sammenlignes med dette, er 11. september

foto