- Vi har sett på innkommende saker fra 2. januar til 6. juli i år. Utlendingsnemnda (UNE) er saksøkt i 73 saker. Det kan være flere saksøkere i hver sak, opplyser seniorrådgiver John Vige Pedersen i Oslo tinghus til Adresseavisen.

LES HER: - Jeg snakker med Aref hver dag. Han er redd, og tør ikke gå ut. Det er hjerteskjærende.

Pedersen tar forbehold for eventuelle registreringsfeil, da de endelige tall ikke blir oppsummert før til årsmeldingen for dette året.

- Men tallet gir et realistisk bilde, poengterer han.

91 klager til Ombudsmannen

I 2017 kom det inn 152 søksmål mot Utlendingsnemnda. Det er en økning på seks prosent sammenlignet med året før. I 2016 var antallet 143.

Samtidig viser tall fra tidligere årsmeldinger at antallet søksmål var på sitt høyeste i 2014. Da var antallet 225. Det er et år som skiller seg ut. I 2012 var antallet søksmål mot UNE nede på 137.

Sivilombudsmannen behandler hvert år en god del saker som gjelder avgjørelser fra UNE.

- I 2017 avsluttet vi behandlingen av 91 klager rettet mot UNE. Av disse endte to saker med kritikk/påpekning av feil, opplyser kontorsjef Gustav Haver hos Sivilombudsmannen til Adresseavisen.

Sakene de behandler på utlendingsfeltet gjelder en rekke ulike typer avgjørelser, herunder familieinnvandring, asyl/beskyttelse, andre oppholdstillatelser, utvisning og statsborgerskap.

- De to sakene som endte med kritikk i 2017, gjaldt utvisning og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, utlendingsloven paragraf 38, opplyser Haver.

Vurderer sak

Adresseavisen har flere ganger omtalt saken til Aref (18), som iforrige uke ble sendt fra Levanger til Afghanistan.

I saken til Aref bad støttegruppa tirsdag i forrige uke Oslo byfogdembete om en midlertidig forføyning, som er en betegnelse for en midlertidig rettsavgjørelse der de kan utsette uttransport i påvente av en mer omfattende rettssak.

- Retten har forelagt begjæringen for UNE, og vil først ta stilling til begjæringen etter muntlig forhandling, som ikke er berammet, opplyste Oslo byfogdembete da Adresseavisen spurte om opplysninger i saken.

- De har spurt oss om vi ønsker å trekke saken, siden Aref nå er uttransportert. Det kan de bare glemme. Dommeren skal få begrunne sin avgjørelse i en kjennelse, sier Tore Strugstad.

Etter de har fått begrunnelsen, vil støttegruppa, sammen med en advokat, vurdere hva de skal gjøre videre.

- Ingen økning

UNE sier i en kommentar til antallet stevninger, at de tikke har vært noen økning.

- UNE har pr. juli 2018 blitt stevnet i 80–90 saker. Dette er det samme som det gjennomsnittlige antallet søksmål de siste syv årene. Altså ingen økning, men heller ingen nedgang, sier fungerende seksjonssjef Ingvild Bjørlin Solberg.