Midt under nasjonaldagsfeiringen får Reinås en telefon fra ordføreren i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp). Han inviterer på en lunsj dagen etter.

- Det kom helt ut av det blå. Hadde du spurt meg for tre dager siden, ville jeg ikke sagt at vi kom til å gå inn i et samarbeid med de borgerlige. Det var en hyggelig lunsj, sier Tommy Reinås.

Etter at Venstre noe overraskende trakk seg fra Vigdenes' samarbeid, gikk Vigdenes etter Miljøpartiet de Grønne (MDG) – og han fikk napp. Nå utgjør Sp, Frp, KrF, Høyre og MDG posisjonen i Stjørdal med 21 mandater, mot opposisjonens 20. Den ene på vippen: Tommy Reinås.

- Vi har sittet i opposisjon i to år uten å få gjennomslag for noe. Jeg ser på Stjørdal som en stor sinke innen miljøvern, så her har vi store muligheter til å påvirke. Jeg er veldig optimistisk med tanke på den ydmyke holdningen de borgerlige møter oss med, sier Reinås.

Les bakgrunn: Venstre bryter ordførersamarbeidet i Stjørdal – erstattes av MDG

foto
Fra pressekonferansen torsdag ettermiddag. Foto: richard sagen

- Stjørdal en sinke

- Har du klarert det med partiorganisasjonen før du gikk inn i et samarbeid med også Frp?

- Jeg har forankret det lokalt med lederen i MDG Stjørdal og med vår førstekandidat til Stortinget, som leder programkomiteen. Hun har orientert partiledelsen. Mantraet til MDG er blokkuavhengighet, og jeg er glad det går an å samarbeide begge veier.

- Men det er vel litt annerledes å samarbeide med Frp, som står milevis unna dere i miljøspørsmål?

- Jo, jeg ser åpenbare problem med samarbeidet, men dette har altså skjedd helt ut av det blå. Min vurdering er at vi får større innflytelse nå enn det vår størrelse tilsier. Og så er det ikke slik at et kommunestyret har makt i miljøpolitikken nasjonalt. Jeg har ikke fått negative tilbakemeldinger, sier Reinås.

- Under valgkampen flagget du støtte til sosialistisk side hvis du kom på vippen. Nå velger du de borgerlige?

- Det stemmer, men vi tapte på den strategien vi la i valgkampen. Etter at vi gikk ut og støttet Ap, ble vår oppslutning halverte.

Les også: Derfor bryter han med Ivar Vigdenes etter 18 år med borgerlig flertall

- En god politisk avtale

Partisekretær Lars Viko Gaupset i MDG er på Lillehammer der partiet samler seg til sitt landsmøte nå i helgen.

- Det viktigste her er at Reinås og MDG har fått en veldig god politisk avtale med gjennomslag for vern av matjord, bevaring av grendeskoler og klimasatsing. MDG får også representanter i alle komiteer. Frp er ikke vår foretrukne samarbeidspartner, men det er stor forskjell på lokalpolitikk og nasjonalpolitikk, sier Gaupset.

I avtalen MDG har fått med de borgerlige, står det: «Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Dette gjelder i klimasammenheng, men også i tradisjonell forstand, med vekt på jordvern, tilrettelegging for friluftsliv og en generelt grønnere kommune.» Det finnes en håndfull kommuner der MDG samarbeider med Frp, blant annet i Tønsberg og inntil nylig i Moss, ifølge Gaupset.

MDGs frontfigurer gikk i strupen på Frp i sine taler til partiets landsmøte. Une Aina Bastholm sa:

- Vi sier tydelig nei til en regjering med Frp i. Vi sier nei til å bare tenke på oss selv, nei til å ødelegge jorda for dem som kommer etter oss. Hovedskillet i vår tid går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått, slo Bastholm fast.

- Vår klare målsetting

Vigdenes sier Stjørdal nå vil bli en foregangskommune innen miljø.

- Vi ville egentlig ha med oss MDG allerede etter valget i 2015, sier Vigdenes.

- Du er ikke berømt for ditt miljøengasjement, og Frp er det heller ikke?

- Jeg er uenig i premisset. Frp lokalt er med på mange viktige miljøtiltak. At jeg er positiv til oljenæringa, betyr ikke at jeg ikke er opptatt av miljøet – tvert imot. De færreste er berømte for sitt miljøengasjement, men jeg har for eksempel vært med på å fremforhandle de grønne elsertifikatene, samt en petroleumsmelding med vekt på energieffektiv produksjon fra norsk sokkel, sier Vigdenes.

- Reinås mener den ydmyke holdningen din vil være sentral for samarbeidet?

- Andre som har samarbeidet med meg tidligere, får svare på det. Men jeg er opptatt av at alle må lykkes.

Frps Nelly Lian ser frem til MDG-samarbeidet:

- Vi ser at det kan bli enkelte utfordringer, men vi er enige i mange saker, som for eksempel når det gjelder eiendomsskatt, sier Lian.