Syd hadde en pen vifte, og ambisjonene steg da nord åpnet med 1 kløver. Over 1 hjerter (eller 1 ruter for de som bruker overføring over 1 kløver) sa makkeren 1 spar (noen steder 1 grand). Syd fortsette med 2 ruter som utgangskrav og fikk vite om trekorts hjerterstøtte. De videre meldingene fortsatte forskjellig, men syd viste at nord hadde balansert hånd med 12-14 poeng. Normalt er det vel nok med lilleslem.

Men da syd også fikk vite om to ess og trumf dame (via Key Card Blackwood) måtte han vurdere om det er storeslem i kortene. Det skal ikke så mye til, men faremomentet er T det er en rutertaper som ikke kan forsvinne. For at 7 hjerter skulle ha bra sjanser måtte helst nord ha ruter dame, eller dobbelton i fargen. De som hadde gode avtaler kunne spørre om tredjekontroll i ruter med 6 ruter fikk 6 hjerter fra nord, og det benektet tredjekontroll. Da ga de seg der, og lilleslem var en trygg kontrakt:

Selv om ruteren egentlig ga en taper stod storeslem, for nords hånd ga tre avkast, kløver dame, spar ess og etter hvert spar knekt, da å trumfe en spar førte til at damen falt.

Det var tilleggsjanser om spar dame ikke hadde falt. Det ville vært nok at spar dame (fjerde) satt sammen med trekorts ruter da vedkommende i så fall ville blitt skviset. For de som stoppet i lilleslem ble det et dyrt tapsspill, litt tilfeldig kan man si.

Her kan du lese mer om bridge.