Norge ble brutalt slått av EM-vinnerne fra Frankrike. Dette spillet kunne imidlertid berget en god del poeng for det norske laget. Bessis åpnet med 2 kløver (sterk, kunstig). Hoftaniska spratt nå innpå med 3 spar - sperr, en i overkant sprek melding etter min smak. Syd doblet (verdier), og Charlsen på østs plass hoppet til 5 spar! Syd sa 6 kløver, og etter to passer sa øst 6 spar. Nå passet åpneren (invitt til å melde mer, pass ville vært advarsel), og nord gikk i 7 kløver! Den doblet øst, og nord redoblet. Det gikk pass rundt. Hva ville du spilt ut? Det er helt klart at det ikke skal spar ut, doblingen er Ligthner og sier nettopp det: ikke spill ut spar. Hoftainska måtte velge, hjerter eller ruter, og valget falt på ruterutspill. Slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet var Brogeland-Lindqvist i 6 kløver og fikk tretten stikk etter sparutspill, og Ø/V ved det bordet var ikke med i meldingenen. Norges stamp i 6 spar ville gått -1400, uavgjort spill. Da det ikke kom hjerter ut mot den redoblede storeslemmen noterte Frankrike +2660, og det ga Frankrike 15 IMP. Vest hadde en 50 prosent sjanse til å treffe utspillet, og hadde han gjort det ville det blitt 18 IMP andre veien, hele 33 IMP i sving på ett enkelt spill! Kanskje øst over 6 kløver burde meldt 6 hjerter (utspillsdirigerende) da han likevel skulle stampe i 6 spar?

Her kan du lese mer om bridge.