Alle de norske lagene (åpen, damer og senior) ligger bra an, og håpet om å kvalifisere seg til VM lever. I Norge-Polen (senior) ledet Polen med noen få spill igjen.

Så kom dette spillet. Tor Bakke (øst) hørte 1 grand fra nord (svak grand). Hva ville du meldt? Bakke doblet (sterkt/straff), og etter to passer redoblet åpneren. Det var nok for uttak, men det gikk pass rundt. Bakke spilte ut en ruterhonnør, og slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet spilte Ø/V 4 spar med ti stikk, et normalt resultat. Mot nords 1 grand redoblet fortsatte øst fortsatte med to store ruter og en fjerde runde som godspilte den femte ruteren.

Spillefører burde tatt kløverstikkene og fem stikk i alt, så fridd seg med hjerter i håp om å få det sjette stikket i spar. To redoblede (-1000) er ille, men å slippe med -600 er ikke så galt siden Ø/V kan vinne utgang. Men han tok kun to runder kløver før han prøvde spar til kongen. Da gikk det helt galt.

Bakke stakk, tok ruterstikket og ess-konge i hjerter, så spar gjennom knekten. Farstad (vest) vant for tieren og damen i spar, og da spillefører ikke hadde fulgt med hva vest hadde kastet tidligere ble han pølseksviset med to kort igjen. Han måtte kaste kløver ess eller hjerter dame, og kastet hjerteren. Farstad kunne da ta den fjerde redoblede beten med hjerter knekt! Pluss 2200 ga 18 IMP til Norge.

Her kan du lese mer om bridge.