Vil vurdere økt bostøtte mot høye strømpriser

foto