- Det er ikke nok penger i dette budsjettet til å ivareta lovpålagte oppgaver

foto