Trosset rådmannen - legger til rette for stor utbygging her

foto