Disse skolene i Trondheim er berørt av korona nå

foto