Fem barn skulle på skolen, men kom aldri tilbake

foto