Kyllingprodusent halalslakter alt kjøtt – kritiseres for utydelig merking

foto