Partene som før kranglet om eierskapet på Brøset-tomta, har i høst gått i dialog. De sa da at de håpet å bli enige før julehøytiden.

Området på Børset skulle bli en prestisjefylt grønn bydel, men Trondheim kommunes bud på tomta ble avvist av Statsbygg i vår. Nå handler saken om å selge tomta på det åpne markedet. Men for at det skal bli mulig, må Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statsbygg bli enige.

Avdelingsdirektør Margrethe Fløystad i Statsbygg sier en del ting ennå må avklares:

- Dette tar lengre tid enn man hadde håpet på, men jeg har tro på at vi skal komme til en løsning og det er god dialog, sier Fløystad.

Les bakgrunn: Trondheim taper 6 mill. på grønn bydel som strander

Les kronikken: Brøset – flopp eller fugl Føniks?

foto
Visjon: Slik så man for seg en grønn bydel. Nå skal tomta selges på det åpne markedet, og det er i det blå hva som skjer videre.

Nytt møte i januar

Neste møte mellom partene er i slutten av januar. Fylkesrådmannen har tidligere antydet at de mener de har krav på 10 til 15 prosent av arealet, og i tillegg håper på en andel av pengepotten etter salget. I årevis har saken stått uløst fordi man har vært uenige om hvem som eier hva av fylkeskommunen, Statsbygg og sykehuset.

- Er Statsbygg uenig i hva fylkeskommunen mener de har krav på?

- Jeg vil ikke kommentere noen brøker, annet enn at vi har dialog og at vi skal komme til enighet, sier Fløystad.

- Kan tomta legges ut for salg til høsten, slik dere har sagt før?

- Vi jobber for den samme fremdriften ennå, men om det blir til høsten, avhenger av mange faktor. Det er mange ting som skal klargjøres, men det er ikke selve dialogen som gjør at vi forsinkes, sier Fløystad.

Hun sier de jobber så fort de kan.

Les også: Koteng: - Brøset er interessant for oss

Bekymret direktør

foto
Sykehusdirektør Nils Kvernmo frykter at man ikke klarer å selge til høsten, som forespeilet.

Det er særlig St. Olavs Hospital som har det travelt med at tomta skal bli solgt. I vår fikk Statsbygg nemlig i oppdrag fra regjeringen å selge tomta slik at sykehuset sikrer seg den summen de trenger for å få flyttet rettspsykiatrien vekk: 275 millioner kroner. Sykehusdirektør Nils Kvernmo er bekymret over at ting tar tid.

- Blir du beroliget over at de sier de jobber så fort de kan?

- Nei. Vi setter vår lit til at de er i stand til å avklare dette slik at vi kan ha finansieringsplanen klar når vi skal behandle det i desember neste år, sier Kvernmo.

- Hva skjer dersom de ikke klarer å selge til høsten?

- Det vil få direkte konsekvenser for sikkerhetspsykiatrien, fordi vi i så fall igjen må utsette byggingen av et nytt sikkerhetsbygg, sier Kvernmo.

Les også: - Ikke bland deg inn, Kvernmo

foto
Økonomidirektør Knut Aspås i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Prosess med kommunen

Økonomidirektør Knut Aspås i Sør-Trøndelag fylkeskommune forklarer tidsbruken slik:

- Vi har hatt behov for å ha en dialog med Trondheim kommune omkring våre behov på Brøset, noe vi ikke hadde lagt opp til i utgangspunktet på dette stadiet. Statsbygg har også hatt behov for noe mer avklaringer rundt hva som er våre behov rundt tomta og hvordan den skal utnyttes i en fremtidig situasjon. Blant annet er det snakk om at vi kanskje skal bygge under bakken for å ivareta infrastruktur knyttet til kollektivtrafikken, sier Aspås.

Fylkeskommunen ønsker altså et område satt av til fylkeskommunal bruk, som samferdselsknutepunkt eller en videregående skole.