Senterpartiet åpner nå for at partiet kan komme til å gi sin tilslutning til planene om å la amerikanske marinesoldater øve i Norge over lengre perioder, med utgangspunkt i Værnes flystasjon.

Men en meget skeptisk forsvarspolitisk talskvinne Liv Signe Navarsete kommer med klare krav til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

- Intensjonen med den norske basepolitikken var at Norge skulle gjøre seg uavhengig av utenlandske baser og soldater i Norge. Det spiller liten rolle om de amerikanske styrkene bor i telt eller hus, roterer eller er de samme. Forsvarsministeren har bevisbyrden for at amerikanerne ikke etableres i en fast, baselignende situasjon, sier Navarsete.

Stoler ikke på regjeringen

Navarsete sier at det viktigste for Senterpartiet i denne saken likevel er at de amerikanske styrkene ikke skal komme som en erstatning for et sterkt norsk landforsvar.

- Jeg kobler saken om de amerikanske marinesoldatene på Værnes til forsvarssjefens fagmilitære råd fra 2015. Der skrev han at alternativet til å trappe opp de norske forsvarsbudsjettene, er å stasjonere utenlandske tropper i Norge. Det er vanskelig ikke å se en sammenheng med det amerikanske opplegget, sier Navarsete.

- Mandag sa sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson, at «koblingen mellom mulig rotasjonsbasert trening og øving for det amerikanske marinekorpset på Værnes og det fagmilitære råd er feil, og må basere seg på en misforståelse»?

- Vel, da må vi tro Forsvaret på det. Men alt tyder på at regjeringen vil bygge ned Hæren. De skyver på investeringer og sier ja til amerikanerne. Dette er jo akkurat det Forsvarssjefen skisserte i fagmilitært råd i 2015, fastholder Navarsete.

Ble orientert

Navarsete bekrefter overfor Adresseavisen at også Senterpartiet ble orientert av regjeringen om den amerikanske henvendelsen allerede i januar i år.

Selv var Navarsete på reise, og ikke personlig til stede på dette møtet. Det var partikollega og nestleder i Sps gruppestyre, Janne Sjelmo Nordås, som stilte som vikar.

- Det er riktig at det ble gitt en kort orientering allerede i januar om at man ventet en offisiell henvendelse fra amerikanerne som ville komme og øve. Det var aldri snakk om rullering og lengre opphold. Fra vår side ble dette oppfattet som en parentes på slutten av et lengre møte som handlet om andre ting, sier Navarsete.

Ifølge Navarsete skal kollega Sjelmo Nordås da ha gitt uttrykk for at hun var positiv, men at hun «la til grunn at øvingen skulle foregå innenfor rammene av dagens praksis».

I sommer ble det kjent at amerikanerne ønsker å stasjonere 300 marinesoldater på Værnes. Soldatene er en ren kampavdeling, men skal benytte utstyr fra de amerikanske fjell-lagrene i Trøndelag til trening.

Ikke sak i åpent storting

Navarsete understreker at hun nå ser frem til en grundig orientering fra forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide – og regner med at denne vil foregå i rammen av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité på Stortinget.

Disse møtene er hemmelige. En orientering om de amerikanske soldatene som tema er planlagt i løpet av en ukes tid, opplyser kilder overfor Adresseavisen

- Senterpartiet er ikke mot alliert øving og øvingsstyrker i Norge, så lenge det ligger innenfor dagens praksis og avtaler. Spørsmålet som må avklares er om hvorvidt dette beveger seg fra en øving til permanent base. Dette er ikke nødvendigvis svar man kan få i det offentlige rom, sier Navarsete.

Hun har ikke innvendinger mot at «base-saken» etter alt å dømme vil gå i lukket møte i Stortinget – og ikke som åpen sak med komitébehandling og avstemming i åpen sal.

Komiteen består, i tillegg av de vanlige medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen, av alle partiene på Stortinget sine parlamentariske ledere.

«Midlertidig tilbaketrekning»

I tillegg til uenighetene om de amerikanske marinesoldatene, går det også trådt i hovedforhandlingene om den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Tirsdag ble det kjent at Venstre, KrF og Senterpartiet ikke deltar ikke i de videre forhandlingene. Partiene åpner imidlertid for å komme tilbake til forhandlingene på et senere tidspunkt.

Partiene krever endringer i hovedprioriteringene for å komme tilbake til forhandlingene.

– Vi oppfatter at de fortsatt vil være orientert om det som skjer og anser at det kun er SV som har trukket seg. Jeg skjønner at det ikke ble helt etter deres ønskemål, og at de trengte å summe seg litt når Høyre og Ap sa: «sånn blir det», sier Høyres forsvarspolitiske talsperson, Øyvind Halleraker.