Han hører farger og hun kjenner jordskjelv i hele verden

foto