Siktet for graverende befatning med eksplosiver: Politiet har gjort nye beslag

foto