Tar kraft fra Fosen til elektrifisering av oljeplattformer

foto