Har sendt ut farevarsel om snøfokk og lyn i Trøndelag