Sjekket tolv tunge kjøretøy - fem fikk kjørenekt

foto