- Helt klart at nedbøren i helga er en hendelse utenfor det normale