Her har beboeren gjort flere feil. Nå advarer brannvesenet