- Jeg spør meg om de tar sikkerheten til kundene sine på alvor