- Vi starter på scratch og former ny byutviklingspolitikk nå

foto