Regjeringspartiene vil ha E14 inn i Nasjonal transportplan

foto