- Stein dødt, sier Tom Wikdahl. Han har drevet med byfiske i åtte år.

Wikdahl bor i Ilsvika og rusler ned på kaia nærmest daglig. Av og til mange ganger i løpet av dagen. Han kan nøye seg med én time, eller holde ut i fem. Det kan bite en og annen småfisk, som han bare må kaste uti igjen. Nå er det tre uker siden han sist fikk en skikkelig fisk, en torsk på fire kilo.

Wikdahl tror noe må ha skjedd.

- Før sto småfisk helt inntil brygga her. Jeg fikk sei, torsk, lyr, laks, rødspette tangflyndre og en sjelden gang sild. Jeg kunne få fisk på tre-syv kilo. Noen ganger mer enn jeg klarte å bære med meg hjem.

Wikdahl fisker med stang. På brygga ligger flere stenger med ulik redskap. Forskjellige sluker og hekle. Av og til prøver bruker han agn.

Flere teorier

Byfiskeren tror opprenskningen av havna som skjedde i 2015-2016 kan være skyld i det dårlige fisket.

- Kanskje er det også for mye fangst på leppefisk som går til å rense laksen for lus? Leppefisken er mat for annen fisk. Et eller annet har i alle fall ødelagt balansen. Alle byfiskerne jeg kjenner har opplevd det samme, sier Wikdahl.

Den storstilte opprenskningen av havna som han sikter til, foregikk i 2015-2016. Et tykt lag med kalkstein ble lagt på sjøbunnen i et 400 000 kvadratmeter stort område i Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika, I tillegg ble 75 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fjernet.

- Ekstrem forvandling

Joost Hegle har opplevd det samme som Wikdahl. Hegle har drevet aktivt byfiske i ti års tid. Han fisker mange steder; Lade, Korsvika, Rotvoll, Brattøra, Ilsvika, Brennebukta og Trolla.

- Lenge fisket jeg fem dager i uka. Jeg fikk så mye fisk at jeg ga bort til kollegene på universitetsbilioteket. Stort sett gikk det i sei, torsk og lyr - til og med lange tatt fra land om sommeren. Nå får jeg ikke fisk lenger. Nesten ikke et napp. Det har skjedd en ekstrem forvandling det siste året. Jeg har også prøvd å fiske fra båt. I fjor var jeg ute med en kamerat ti ganger, mest rundt Munkholmen, men vi fikk ingenting.

Hegle skjønner ikke hva som har skjedd.

- En teori er overfiske av leppefisk. Noen mener forurensning fra cruiseskip, eller den store opprenskningen av Kanalen og havna. En marinbiolog snakket om invasjon av slimål som tar maten som fisken skulle hatt. Ingen vet, men noe har skjedd, sier Joost Hegle.

- Ikke borte

Medlemmene i Trondheim havfiskeklubb fisker lenger ute i fjorden.

- Fisken er ikke borte, men det har skjedd en endring, sier Geir Magne Hansen, leder i klubben. Han forteller at fisket av torsk og hvitting nærmest er borte, men at det er bra med sei og bunnfisk, som lange og brosme.

Professor Jarle Mork er ekspert på bestandsgenetikk hos fisk. Han tror kanskje én av byfiskernes teorier kan ha noe for seg.

- Opprenskingen av havna var veldig bra, men kan ha slått negativt ut på fisket for en periode. Fisk spiser bunnskjell og vegetasjon på sjøbunnen. Flatfisken lever jo på bunnen. Når bunnen dekkes av kalk, tar det nok en del tid før livet er tilbake igjen. Kankje et par år, vil jeg gjette. Men hvis fisket har gått dramatisk ned også utenfor områdene som ble renset, er vel neppe det forklaringen.

Mork tror ikke fangst på leppefisk, manetoppblomstring eller slimål har påvirket fisket på havna. Den pensjonerte professoren påpeker at det er svært komplisert å forstå svingninger i fiskebestanden.

Sterkestes rett

- Det er utrolig mange variabler. Noen arter har lange sykluser, andre korte. Havet er en jungel, der den sterkestes rett rår. En god årgang med torsk kan være en ulykke for neste årsklasse som blir spist av sine egne.

Mork mener opprenskingen av havna er noe byfiskerne vil tjene på etter hvert.

- Tidligere når jeg har møtt innvandrere som fisker i Ilsvika, har jeg anbefalt dem å ikke spise fangsten. Småfisken som beiter på bunnen der har fått i seg så mye kobber at leveren blir grønn.

Nesten umulig å få fisk fra brygga lenger, mener Tom Wikdahl. Den ivrige byfiskeren lurer på hva som har skjedd. Foto: Finn Walther, Adresseavisen
Litt grønske på sluken. Det er gått tre uker siden Tom Wikdahl fikk en skikkelig fisk. Foto: Finn Walther, Adresseavisen
Professor Jarle Mork tror kanskje opprenskningen på havna kan være en forklaring, hvis fisket er blitt dårligere. Foto: Foto: EGIL M. OPLAND