Taibeh om avdøde Reza: - Jeg husker fortsatt smilet hans

foto