Bergum har to barn på seks og fire år som har barnehageplass på Kyvannet. Hver dag går han ned Skavlans vei og krysser Gamle Oslovei mellom busstoppene ved Kyvannet.

- Jeg er ekstra oppmerksom når jeg skal over her. Bilene har ofte for stor fart, og de som kommer sørfra opp den bratte bakken har kort tid og dårlig sikt inn mot fotgjengerovergangen. Jeg er bekymret med tanke på at den eldste ungen får dette som skolevei til høsten, sier Bergum.

Uoversiktlig

Daniel Bergum anslår at det er mellom 40 til 50 barn som går til skolen i området. Her er det fotgjengere som skal til barnehage og skolene Ugla og Nyborg. Det er syklister og fotgjengere på det smale fortauet. Fotgjengerfeltet ligger midt mellom to busstopp (Skavlans vei). Når Bergum har hentet ungene i barnehagen og krysser Gamle Oslovei, går han rett inn i Skavlans vei som ikke har fortau.

Høy hastighet

- Det er typisk at bilene setter fart etter å ha passert fartshumpene nede i bakken her. Da økes farten inn mot fotgjengerovergangen. Overgangen burde vært bedre merket, for eksempel med blinkende lys slik som overgangen nede ved Ugla. Skiltingen kunne også vært mer tydelig, sier Bergum.

Les også: - Nedslående at så mange kjører for fort i skoletiden

Politiet har denne måneden hatt to fartskontroller i Gamle Oslovei. Da det var kontroll 18. april fikk fire sjåfører forenklede forelegg og tre sjåfører ble anmeldt. Den høyeste hastigheten målt var 72 kilometer i 40-sonen. Mandag var politiet igjen på plass med lasermåleren ved Nyborg skole. Da måtte åtte sjåfører punge ut for å ha kjørt for fort, mens én sjåfør mistet førerkortet. Den høyeste hastigheten var 68 kilometer i timen i 40-sonen.

- Det er farten som er det største problemet på denne veien. Hvis jeg holder fartsgrensen har jeg en kø av biler bak meg, sier Bergum.

Adferden et problem

Rektor ved Nyborg skole, Kåre Moum, mener det er relativt godt lagt til rette for at barna i området skal ha en trygg skolevei.

- Det er farten som er problemet og adferden til enkelte sjåfører er bekymringsfull, sier Moum, og peker på de mange fartsbøtene politiet har skrevet ut under kontroller i Gamle Oslovei. Han mener det er bra at politiet nå har kontroller i dette området.

- Da er det håp om at de som kjører for fort kan ta fartsgrensene mer på alvor, sier rektoren. Han er også i kontakt med Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved skolen om bekymringer rundt Havstadveien, som mange barn også bruker som skolevei.

- Her er det også farten som er problemet. Det har vært et ønske om vanlige fartsdumper i stedet for puter for å senke fartsnivået, men de som har ansvar for dette mener farten er forsvarlig, sier Moum.

Når Daniel Bergum har hentet ungene i barnehagen og krysser Gamle Oslovei, går han rett inn i Skavlans vei som ikke har fortau. Foto: Adresseavisen
Bergum har to barn på seks og fire år som har barnehageplass på Kyvannet. Hver dag går han ned Skavlans vei og krysser Gamle Oslovei mellom busstoppene ved Kyvannet. Foto: Adresseavisen
Krysset Skavlans vei og Gamle Oslovei ved Kyvannet. Foto: Adresseavisen
- Det er typisk at bilene setter fart etter å ha passert fartshumpene nede i bakken her. Da økes farten inn mot fotgjengerovergangen. Overgangen burde vært bedre merket, sier Daniel Bergum. Foto: Adresseavisen