Hun registrerer at mange jenter etterstreber det å være mest mulig like, enten det gjelder klær eller hårfasong. Da kan det være vanskelig å delta i svømmehallen eller i gymmen.

- For mange er det en utfordring å være med i gymmen. De føler at de blir litt avkledd. Andre elever vurderer deg, både i forhold til prestasjoner og utseende. Da er det mange som er redd de ikke er bra nok, sier Nyjordet.

Hun jobber som ungdomskontakt i ungdomstjenesten i Lerkendal bydel, og driver oppsøkende virksomhet ved fem ungdomsskoler i bydelen. Kroppsfokus er ett tema blant ungdom, men ikke det eneste.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

- Usminkede idrettsjenter

- Hos noen er det et kroppspress, men jeg tror ikke det er slik for flertallet av ungdommer i dag. Vi ser også usminkede idrettsjenter som ikke er like opptatt av hvordan de ser ut, sier Nyjordet.

Helsesøster Siv Borgen deler den oppfatningen, men ser samtidig at det er et annet fokus på kropp i dag enn for noen år siden.

- Det er viktig at vi får snudd denne trenden, slik at dette ikke smitter over på alle, påpeker hun.

De mener at det å ha et godt forhold til kroppen sin, handler om å være trygg på seg selv. Er en ikke fornøyd med eget utseende, er det lett for at selvtilliten faller, og en blir usikker på seg selv.

- Vi må jobbe for at ungdom tør å være seg selv, og godtar hverandre slik de er, sier de.

Foreldre må bidra

De mener foreldrene har en viktig jobb i å gjøre ungdommene trygge på seg selv.

- De må være der for ungdommene sine, og hjelpe dem til å reflektere rundt hva de tenker om seg selv og andre. Det er viktig å normalisere kroppene, og skape en aksept for at vi er forskjellige. Det å være ulik andre, er ikke noe negativt, sier Nyjordet.

- Og hvis foreldre er veldig opptatt av sin egen kropp, og det å være veltrent, så er det klart det kan smitte over på barna, påpeker Borgen.