Siktede i Ranheim-dødsfallet tidligere dømt for seksuallovbrudd og narkotika