Gudbrand (45) leder jobben med å gjøre seg selv overflødig

foto