Hva er risikoen for å dø hvis du blir smittet i Norge? Nå har FHI gjort nye anslag