- Vi som har negative erfaringer med barnevernet må involveres