Samarbeidsgruppen Midtby’n mener de er misbrukt av Hangaren

foto