Krass kritikk mot planlagt høyhus: - For smalt til å snu senga