71 norske kommuner måtte ty til private aktører for å gi psykisk syke tilstrekkelig hjelp

foto