Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt i Glasgow

foto