NTNU-styret: I tvil om det er rett å flytte fra Dragvoll

foto